دریافت

امام علی علیه السلام:

برای کسی که نابجا و به ناکسان نیکی کند

بهره ای جز ستایش فرومایگان

تعریف سرکشان و اشرار

و سخنان جاهلان بدگفتار ندارد

و اینها نیز تا هنگامی که به آنها بخشش میکند ادامه دارد...

 نهج البلاغه (خطبه 142)

من خوب یادم هست

روزی که روشنفکر نمایان

در کافه های شهر پرآشوب

دور از هیاهوها

عرق میخورد

که :

با جان فشانیهای سربازان انقلاب و جانبازان حزب الله

تاریخ این ملت

ورق میخورد!

و ارزش حجاب خواهران و مادران جامعه را با خون خود بیمه نمودند و اینانی که امروز خود را به بهانه های مختلف بدون حجاب عرضه میکنند ، عملشان و گوششان به همان کافه های شهر پر آشوبی است که منشأ هرزگی دارد و یقیناً نمیدانند که هر چه را با ارزش بدانیم در کادوی مهر و محبت به پوشش چادر زهرا سلام الله علیه حفظ میکنیم والا که اگر ارزش نداشت که جای اعرابی نداشت...