ای نیاز جاماندگان عرصه شهادت...

ببین بهشت تو را چقدر جوان نگه داشته است...

ببین دنیا دارد ما را پیر میکند، ببین دنیا دارد ما را پست و حقیر و پول پرست و خودخواه و امتیاز طلب و نفس پرست و به درد نخور میکند، حتی دارد یادمان می رود همه ی اجرها در گمنامی ست، دارد یادمان میرود ما مأمور به تکلیف و وظیفه ایم و نتیجه با خداست، داریم رموز پیروزیهای معجزه گونه مان را فراموش میکنیم، به گدایی می افتیم دمِ درِ نظریه های غرب و شرق تا از آنها یاد بگیریم و توسعه بیابیم!

داریم آرام آرام فلسفه می بافیم که گاهی هدف وسیله را توجیه میکند و بعد با این وسیله های شیطانی هرگز به خدا نمی رسیم بلکه دلهامان دنیایی تر می شود. داریم فکر میکنیم که چرا ما زحمت بکشیم و دیگران ببرند و وسوسه ای در گوشمان مدام میگوید حالا پول گرفتن برای کاری که میکنی چه منافاتی با کار فی سبیل الله دارد و یادمان نمی ماند داریم سر یک تفکری را میبریم. ببین داریم نق میزنیم، داریم دست و پا میزنیم برای هیچ، داریم افسرده می شویم، داریم با غیر خدا معامله میکنیم، داریم چیزی غیر از خلیفة الله میشویم.

ببین دنیا دارد ما را مثل خودش میکند...


ببین دنیا دارد فاصله ی مرا از شما زیاد میکند ، دارد فاصله ی شما از من میشود به اندازه ی فاصله ی بهشت از دنیا ببین هرکس با هرکه خو گرفت مثل او شد.

کاش می دانستم با من چه می کنی؟

نگذار دنیا از یادم ببرد که تنها تو زیباترین آرزوی منی...یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى

السّاعَهَ السّاعَهَ السّاعَهَ

الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ.