دفاع ‌مقدس حرکت آفرینی برای تمدن ‌سازی

نگاهی متفاوت به جنگ

یکی از جامعه‌ شناسان فرانسوی که از جنگ ‌شناسان معروف دنیا هم هست جنگ را به جشن تشبیه میکند و میگوید ما در جشنها از خود بیخود میشویم، مستانه به هر سو میرویم و اسراف میکنیم. در جشن همه دعوت میشوند و جنگ نیز چیزی است شبیه به جشن؛ چرا که همه مستانه به دنبال مرگ میروند و خونهای زیادی ریخته میشود. این یک نوع نگاه به جنگ است که البته خیلی هم مرسوم است.

محقق فرانسوی دیگری که درباره خاطرات جنگ‌ کردگان ایرانی تحقیق کرده است، میگوید ما در این خاطرات میبینیم که ایرانیان اصلاً به دنبال خون ‌ریزی نیستند. انگار اینها در جنگ به عرفان هزارساله خود دست پیدا کرده و دوباره به خانه ‌ها میروند. ایرانیها در خاطرات خود به خون ریختن افتخار نمیکنند، اما به خون دادن مغرورند.

دفاع مقدس، جوهره‌ های حرکت آفرینی برای ساخت تمدنی نوین را نمایاند و این اصلاً قابل اغماض نیست، رهبر معظم انقلاب در این خصوص میفرمایند: «به نظر من مسأله ‌ى دفاع مقدس و آنچه در این دوران بروز کرد، یک مسأله‌ ى عادى نیست؛ براى همه‌ ى ملتها اینطور است؛ در مورد ملت ما به دلایل گوناگون بیشتر از دیگران است؛ لذا این را نمیشود جزو روال عادى زندگى ملتها به حساب آورد. دوران دفاع مقدس براى ملت ما ظرفیت و موقعیتى بود که این ملت بتواند اعماق جوهره ‌ى خودش را در ابعاد مختلف نشان دهد، و نشان داد. عرض کردم، همه ‌ى ملتها همین طورند؛ با اختلافاتى که در کیفیت کار و اهداف و جهت گیریها و نیتها وجود دارد. دوره‌ى سختى براى یک کشور – چه سختى جنگ باشد، چه سختى اقتصادى باشد، چه فشارهاى گوناگون سیاسى باشد – دوره ‌ى نشان دادن ظرفیتهاست؛ که این ملت چقدر ظرفیت دارد، چقدر قابلیت اظهار وجود دارد، چقدر لیاقت بقا دارد. (حیات - بیانات در تاریخ؛ 31/6/1384)

خداوند عزیز و رحیم را سپاس که در دوران ما، معنی و مضمون والای شهادت را، تجسّم بخشید و دلهای پاک و روشنی را مشتاق آن ساخت. این نورافکنهای فروزان، اکنون فضای زندگی را با معنویت خود روشن ساخته‌اند. چشمهای بینا و دلهای بیدار از آن بهره میبرند و ذخیره‌ی معنوی که جانمایه‌ ی حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی است، روز به روز افزایش مییابد و زندگی را روح و طراوت میبخشد. سلام خدا و اولیاء او بر این جانهای تابناک که هم زندگی و هم مرگشان مایه‌ی اعتلای جامعه اسلامی است، و همواره چنین باد ان ‌شاء‌الله. (رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس: 1/7/95)