نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

برادران عزیز، خواهران عزیز! امروز هر حرکتی که به اتّحاد امّت اسلامی بینجامد مبارک است، یک حسنه است؛ نیّت دشمنان اسلام ایجاد تفرقه است؛ نیّت ما مؤمنینِ به اسلام بایستی ایجاد وحدت در دنیای اسلام و میان امّت اسلامی باشد. دشمنان می‌آیند ما را در چشم یکدیگر زشت جلوه میدهند.

مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی پیشرفت علمی است. دنیای اسلام عقب ماند و تحت سلطه قرار گرفت به‌ خاطر عقب ‌ماندگی علمی. غرب بعد از آنکه قرنهای متمادی عقب ‌مانده بود و علوم را از مسلمانها فرا گرفت و کتابهای اسلامی برای آنها مرجع و مقدّمه و پلّکان عروج به سمت (پیشرفت) علمی بود، توانست از کشورهای اسلامی و دنیای اسلام ازلحاظ علم جلو بزند. این موجب شد که هم ثروت آنها افزایش پیدا کرد، هم قدرت نظامی شان افزایش پیدا کرد، هم قدرت سیاسی شان افزایش پیدا کرد، هم قدرت تبلیغاتی ‌شان افزایش پیدا کرد. و این موجب استعمار شد و کشورهای اسلامی زیر چکمه ‌ها و پنجه‌ های خونین و بیرحم مستعمرین، این عقب ‌ماندگی و این محروم ماندن از پیشرفت را در همه‌ی وجود خود، در همه‌ی میدانهای علمی مشاهده کردند و به وضعی انجامید که امروز شما مشاهده میکنید: قدرتهای جهانی، قدرتهای غربی بالخصوص و شیاطین عالم، به کشورهای اسلامی، به ملّتهای مسلمان، زور میگویند و تحمیل میکنند و بسیاری از حکّام مسلمان متأسّفانه دنباله ‌روی آنها هستند؛ این به‌خاطر عقب ‌ماندگی علمی است.

ما باید این وضع را عوض کنیم؛ ما در دنیای اسلام بایستی در همه‌ی علوم، همه‌ی علومِ تمدّن‌ساز - از علوم عقلی تا مجموعه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، تا علوم طبیعی- حرکت جدّی ‌ای را برای پیشرفت آغاز کنیم.

ما در جمهوری اسلامی تلاش کردیم و این تلاش موفّق بود. در چند سال گذشته طبق معرّفیِ معرّفینامه ‌های علمیِ رسمیِ جهانی، شتاب جمهوری اسلامی در پیشرفت، سیزده برابرِ متوسّطِ جهانی بود؛ این را ما نگفتیم، این را مراکز شناسایی علمی دنیا در اسنادِ رسمی ‌شان منتشر کردند.

خوشبختانه امروز در دنیای اسلام بیداری به وجود آمده است. علیرغم اینهمه تبلیغاتی که غربیها علیه اسلام و علیه زندگی اسلامی کردند، گرایش به اسلام زیاد است. دنیای اسلام ان شاءالله روزهایی را مشاهده خواهد کرد که امّت اسلامی در قلّه ‌ی تمدّن و حیات اسلامیِ خود قرار داشته باشد و دشمنان اسلام و زورگویانی مثل آمریکا و امثال آمریکا دیگر نتوانند به رؤسای کشورهای اسلامی دستور بدهند که باید این کار را بکنید.

دنیای اسلام به نقطه‌ی اوج خود به فضل الهی و باذن الله خواهد رسید.

برگزیده ای از بیانات روشنگرانه امام خامنه ای در دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» 1397/02/22