دریافت

پیامبر اکرم (صلوات الله) فرمودند: گنجی در نزد شماست که بر سر آن جنگی میان سه نفر از فرزندان پادشاهان اتفاق میافتد که هیچیک در آن به پیروزی نمیرسند. سپس از سمت مشرق پرچمهای سیاهی پدیدار میشود، آنها نبردی خواهند کرد که هرگز مانند آن اتفاق نیفتاده است.

در بعضی روایات میخوانیم امام زمان علیه السلام زمانی ظهور میکنند که دنیا پر از ظلم و فساد شده باشد. و همچنین میخوانیم که آن زمان آگاهی مردم بالا میرود. این دو باهم تنافی ندارند. یک نفر هم میتواند دنیا را پر از فساد کند. مثل آمریکا، و آگاهی مردم نیز بالا میرود و جلوی ابر قدرتها را میگیرند. دشمن بیشتر جنایت میکند. مانند زمان کنونی که مردم در مقابل دژخیمان می ایستند (عراق) و آمریکاییها بدترین جنایتها را انجام میدهند.

نور حضرت مهدی (ارواحنافداه) در عرش نسبت به انوار سایر ائمه (علیهم السلام) ممتاز بود. رسول اکرم (صلوات الله) فرمودند: وقتی مرا به معراج بردند، به جانب راست عرش نگاه کردم ، علی و فاطمه و فرزندان او را دیدم که نماز میخواندند و در میان آنان، مهدی (روحی فداه) مانند کوکب تابان میدرخشید. گفتم: «ای پروردگار من! اینها کیستند؟
فرمود: «اینها ائمه اند و این قائم است؛ حلال میکند ، حلال مرا و حرام میکند، حرام مرا و از دشمنان من انتقام میکشد. ای محمد! او را دوست بدار و دوست بدار کسی را که او را دوست دارد».

درخشندگی نور حضرت مهدی (ارواحنافداه) در معراج و امتیاز او بر سایر ائمه دلالت بر عظمت آن حضرت دارد.
عیسی بن مهدی جواهری از کسانی است که به پیشگاه قبله موعود شرفیاب شده است ، میگوید: آنچنان از شوق دیدار مدهوش شدم ، که پنداشتم عقل از سرم پریده است. حضرت بقیة الله (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) فرمود: ای عیسی! اگر تکذیب منکران نبود به تو افتخار دیدار نمیدادیم، که میگویند: کجاست؟ از کی است؟ کجا متولد شده؟ چه کسی او را دیده؟ چه نشانه هایی از او دیده اید؟ چه خبرهایی از او به شما رسیده است؟ چه معجزاتی از او سر زده است؟ ای عیسی! آن چه دیدی به دوستان ما بازگو کن. ولی هرگز به دشمنان ما مگو که از این -کرامتها- محروم گردی...