بیانیه  سیزده تن از علمای اصفهان در سال 1285

بر کسی که کفنش از پارچه ایرانی نباشد، نماز نمی‌خوانیم !

 این خدام شریعت مطهره متعهد و ملتزم شرعی شده ایم که:

اولا: قباله‌ جات و احکام شرعیه از شنبه به بعد روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. اگر بر کاغذهای دیگر بنویسند، مهر نمیکنیم.

ثانیا: کفن اموات اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا دیگر پارچه های غیر ایرانی باشد، ما متعهد شده ایم بر آن میت، نماز نخوانیم.

ثالثا: حرام نمیدانیم لباسهای غیر ایرانی را، اما ما ملتزم شده ایم حتی المقدور بعد از این تاریخ، لباس خود را از منسوج ایرانی تهیه نماییم.

 اسامی علمایی که بیانیه بالا را امضاء کردند:

۱- ثقة‌الاسلام آقای حاج‌آقا نورالله، ۲ - حسین بن جعفر الفشارکی، ۳ - حجةالاسلام آقانجفی، ۴- شیخ مرتضی اژه، ۵ - آقا میرزا محمدتقی مدرس، ۶- حاجی سیدمحمد باقر بروجردی، ۷- آقا میرزا علی محمد، ۸- حاجی میرزا محمدمهدی جویباره، ۹- سیدابوالقاسم دهکردی، ۱۰- حاجی سیدابوالقاسم زنجانی، ۱۱- آقامحمد جواد قزوینی، ۱۲- سیدمحمدرضا شهیر به آقامیرزای مسجدشاهی، ۱۳ - حاجی آقا حسین بیدآبادی.