منکر فقط بدحجابی نیست.

گناههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم منکر است.

 رهبرانقلاب: گناهکار فقط بدحجاب نیست که بعضی فقط به مسأله‌ی بدحجابی چسبیده‌اند. این، یکی از گناهان است و از خیلی از گناهان کوچکتر است. خلافهای فراوانی از طرف آدمهای لااُبالی در جامعه وجود دارد:

-         خلاف‌های سیاسی،

-         خلاف‌های اقتصادی،

-         خلاف در کسب و کار،

-         خلاف در کار اداری،

-         خلاف‌های فرهنگی.

اینها همه خلاف است. کسی غیبت میکند، کسی دروغ میگوید، کسی توطئه میکند، کسی مسخره میکند، کسی کم کاری میکند، کسی ناراضی ‌تراشی میکند، کسی مال مردم را میدزدد، کسی آبروی مردم را بر باد میدهد. اینها همه منکر است.

در مقابل این منکرات، عامل باز دارنده، نهی است؛ نهی از منکر. بگویید: «آقا، نکن.» این تکرار «نکن»، برای طرف مقابل، شکننده است. 29/07/1371