از روایات فهمیده میشود که تعداد قابل توجهی از سپاهیان مخصوص حضرت مهدی(علیه السلام) روحی فداه از ایران میباشند. که البته در روایات با تعابیر گوناگونی مانند طرفداران سلمان فارسی، اهل ری، اهل خراسان، قمی ها، اهل فارس و… از ایشان یاد شده است. چنانچه از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که فرمودند: نیروهایی با پرچمهای سیاه که از خراسان قیام کرده اند در کوفه فرود میآیند و با آن حضرت بیعت مینمایند. (عقد الدرر، ص ۱۲۹)؛ یا اینکه فرموده اند: یاران قائم (علیه السلام) ارواحنافداه سیصد و سیزده نفرند و از فرزندان عجم میباشند. (غیبت نعمانی، ص۳۱۵).

و بر اساس روایاتی دیگر در زمینه سازی عواملی که قبل از ظهور انجام میگیرد ایرانیان نقش اساسی دارند. در خطبه ای امیرمؤمنان (علیه السلام) در توصیف یاران امام عصر(علیه السلام) روحی فداه فرموده اند که: از اهواز یک نفر، از شوشتر یک نفر، از شیراز سه نفر، از اصفهان چهار نفر، از بروجرد یک نفر، از قم ده نفر، و... که همنام اهلبیت رسول الله (صلوات الله علیه) هستند. و تعداد دیگری از شهرهای ایران را در آن روایت بر میشمرند. (ملاحم ابن طاووس، ص۱۴۶) پس میبینیم که ایران و ایرانیان نقش به سزایی در زمینه سازی و قیام و برپایی حکومت جهانی و الهی حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر عهده دارند.